Portfolio ::: Web

Free Willy Keiko Foundation

Keikos offisielle Norske hjemmeside
Her har vi stått for prosjektering, design, implementering av puliseringsverktøy (CMS), oversettelser og publisering av innhold.

Flere prosjekter:
Free Willy - Keiko Foundation vil med dette takke Viastep som har vært til uvurderlig støtte under Keiko`s tid i Norge. Dere har vist stor interesse og vilje til samarbeid. Viastep har under prosessen med utviklingen av vår hjemmeside www.savekeiko.no vist seg fra en svært profesjonell side med å løse alle de ønsker og problem som vi måtte ha. Free Willy - Keiko Foundation her i Norge vil i tiden fremover være aktiv og arbeider nå med idèer og tanker for videre arbeid i sjangeren dyreliv, natur og miljø. Samarbeidet med Viastep vil fortsette!
Tusen takk!

Frank Håvik, Free Willy - Keiko Foundation
portfolio ::::  
    logoer :: annonser :: print :: web :: annet ::